Monthly Archives: januar 2015

ÅRSMØTE!

Dato: torsdag 26. februar Tid: 19:00 Sted: Rytterstua på Blixland Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av møteleder og referent Årsberetning Regnskap Budsjett Innkomne saker (frist 12.02.15) Valg (nytt…
Read More