Monthly Archives: februar 2015

Årsmøte!

I morgen er det tid for årsmøte, og her er kjøreplanen: Velkommen Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av referent Valg av to representanter til å underskrive…
Read More

Styreverv i klubben

Nå nærmer vi oss årsmøte, og flere av stillingene i styret skal byttes ut. Leder: Tilrettelegge, koordinere, styre aktiviteter, informasjonsansvarlig Nestleder: Stedfortreder for leder, planlegging, inntektsansvarlig Styremedlem: Planlegge aktiviteter/stevner (med…
Read More