Monthly Archives: februar 2016

Tid for årsmøte

Dato: mandag 14. mars Tid: 19:00 Sted: Rytterstua på Blixland Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av møteleder og referent Årsberetning Regnskap Budsjett Innkomne saker (frist 10.03.16) Valg (nytt…
Read More