Tid for årsmøte

Dato: mandag 14. mars
Tid: 19:00
Sted: Rytterstua på Blixland

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Godkjenning av møteleder og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne saker (frist 10.03.16)
  • Valg (nytt styre, valgkomité, revisjon og representasjon til kretsting)
  • fastsetting av prokura

 

VELKOMMEN!
Hilsen styret!