Monthly Archives: februar 2017

Årsmøte

Dato: onsdag 1. mars Tid: 19:00 Sted: Rytterstua på Blixland Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av møteleder og referent Årsberetning Regnskap Budsjett Innkomne saker (frist 14.02.17 - må…
Read More