Årsmøte

Dato: onsdag 1. mars
Tid: 19:00
Sted: Rytterstua på Blixland

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Godkjenning av møteleder og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne saker (frist 14.02.17 – må sendes til styret@tomterrideklubb.org)
  • Valg (nytt styre, valgkomité, revisjon)

VELKOMMEN!
Hilsen styret