Referat årsmøte 2017

Protokoll for Tomter rideklubbs årsmøte 1. mars 2017

Fremmøtte: 10 medlemmer.

Årsmøtet valgte Bente Ro som møteleder og Arne K. Haaje som referent.

Kaia Steinberg og Elisabeth Dalen ble valgt til å signere protokoll.

——————————————————-

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Årsberetning ble godkjent.

Regnskapet ble godkjent med forbehold om at det godkjennes av revisor som styret må engasjere.

Budsjett ble godkjent

——————————————————–

Styret har ikke mottatt noen innkommende saker.

Valg av styre:

  • Christina Løken ble gjenvalgt som leder for ett – 1 – år
  • Maren Tronstad ble valgt som ungdomsrepresentant for to – 2 – år
  • Bente Ro ble gjenvalgt som kasserer for ett – 1 – år
  • Linda Kjeldaas ble valgt som nestleder for to – 2 – år
  • Jane Næss ble valgt som styremedlem for to – 2 – år
  • Elin Wiggen ble valgt som styremedlem for to – 2 – år
  • Marie Østeby ble valgt som styremedlem for to – 2 – år
  • Lise Evjen var ikke på valg

Valgkomiteen i samarbeide med styret prøver få finne en person som kan ta sekretærrollen.
Denne er i ettertid besatt av Caroline Jahr for to – 2 – år

Valgkomiteen i samarbeide med styret spør Monica Ytternes om hun kan være revisor eller engasjerer ekstern revisor.

Årsmøtet valgte Kaia Steinberg og Mathias Dalen til valgkomitéen for 2017.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *