Årsberetning 2017

 

Årsberetning Tomter Rideklubb 2017

 

Styret har i 2017 bestått av:

Leder – Christina Løken
Nestleder – Linda Kjeldaas
Kasserer – Bente Ro
Sekretær – Caroline Jahr
Styremedlem – Lise Evjen
Styremedlem – Elin Wiggen
Styremedlem – Jane Næss
Styremedlem – Marie Østebø
Ungdomsrepresentant – Maren Tronstad

Klubben består av 101 medlemmer pr 31.12.2017

Det er arrangert 9 styremøter i løpet av året.
Styret har fokusert på å utvide feltrittsbanen videre og vi har i år kunnet arrangere 90 cm hest og det har blitt bygget mange nye fine hindre på feltrittsbanen på dugnad.
Klubbens medlemmer har lagt ned en formidabel jobb for å få til dette.
En spesiell takk til Jardar for den fine jobben som ble gjort for å lage nummerskilt til hinderne!
Det har vært arrangert hinderbyggekurs som en del av medlemmene var på.  Vi vil prøve å få til et lignende arrangement også i 2018.

Christina Løken er blitt godkjent som banebygger i feltritt, dette gjør at vi har personell til å bygge baner selv.

Det har vært en aktiv stevnesesong for mange av klubbens ryttere – vi utmerker oss igjen spesielt i knøttecup.
Klubben vant i år overlegent med 38 sløyfer. Dette fikk vi 14.000 kr for fra NRYF som selvfølgelig går til videre utvikling av feltritt. Disse ble utdelt på grenkonferansen i feltritt som ble arrangert på Lillestrøm.  Christina Løken og Caroline Jahr representerte klubben på denne konferansen.

Klubben har arrangert 2 dressur og 3 feltrittsstevner inneværende år.

Høydepunktet var kretsmesterskap i feltritt lag for Østfold.  Tomter vant lagkonkurransen med ekvipasjene Christina Løken/Cairo, Gry Kløfta/Bombay Saphire og Bi Sofie Magnus/Zikarla H.
Individuelt i 90 cm fikk Karoline Fagernes/Newton Blaithin en fin 2.plass.
Eline Røste Lunde/JKL Casir og Hanne Jaasund/To Be Oro fine plasseringer i 80cm og henholdsvis 3. og 5.plass.
I knøttecup ponni plasserte Marielle Sivertsen/Magic Star på 2.plass. I knøttecup hest ble det også en fin 2.plass på Birgitte Marie Siem/PHS Ken

Det var også planlagt et sprangstevne, men det ble avlyst på grunn av for få påmeldte.

Bente arrangerte Horseprokurs så flere kan dette programmet og kan sitte i sekretariatet på stevner.

 

Andre høydepunkter i 2017:
Klubben stilte lag for første gang NM i feltritt for Ponni – med Karoline Fagernes/Newton Blaithin og Inger-Sofie Kjeldaas/Romeo. Det ble en krevende øvelse og ingen plassering – men en god erfaring å få med seg og disse to vil nok utmerke seg på feltrittsbanen også neste sesong.
Hanne Jaasund og To be Oro vant Cavalorcupen i LB Dressur.

På klubbens Facebookside ligger det mange bilder og mer detaljer fra de forskjellige stevnene vi har arrangert og medlemmene har deltatt på.

 

1 desember ble det avholdt juleavslutning for klubbens medlemmer u/18 år.
22 glade barn var på bowling i Ski.
De over 18 var ute i Oslo og spiste og koste seg 04.11. Kjempehyggelig at vi kan samles utenfor stallen også. Dette ble arrangert av facebookgruppen «Tomter Rideklubbs venner» og ikke styret.
 

 

Økonomi:

Klubbens økonomi er god.

Det ble søkt midler fra sparebankstiftelsen og vi har fått tildelt midler til videre utbedring av feltrittsbanen; 50000 fra Spydeberg til vannhinder og 30000 til ridesti fra DNB.
Styret vil jobbe videre med disse sakene så fort snøen er gått og hente inn anbud på disse jobbene.  Medlemmene må også bidra på dugnad så pengene strekker så langt som mulig.

Klubben har gått til innkjøp av kioskvogn til bruk på stevner – dette gjør det enklere å holde kiosk og vi slipper å blande kiosk og sekretariat under stevner.  Dette er grunnen til at årsresultatet er betydelig redusert siden i fjor.
Vi går med overskudd på bingo (post 3404) og stevner (post 3703/7401)

 

Tomter Rideklubb 2017 ÅRSRESULTAT

 

 

 Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
3000 Medlemskontingent 31 279,21 41 191,75 25 000
3400 Offentlig støtte 104 934,00 71 000,00 70 000
3401 Annen støtte -11 080,00 11 080,00 0
3404 Aksjonsinntekter (støtte) 81 680,71 69 745,91 40 000
3500 Salg kiosk 33 200,41 40 651,00 40 000
3501 Salg diverse 2 644,84 0,00 0
3700 Andre driftsinntekter 3 452,25 3 393,00 0
3702 Andre gaver 14 000,00 14 000,00 10 000
3703 Startavgift stevner 81 775,07 57 660,00 50 000
 

Sum Driftsinntekter

 

341 886,49

 

308 721,66

 

235 000

 

Driftskostnader

4000 Deltagelse i andres stevner -2 200,00 -600,00 -6 000
5500 Forsikring -2 256,00 -2 256,00 -2 300
5900 Kurs/studieringer -450,00 -13 190,00 -6 000
6300 Eiendomskostnader -14 267,66 -29 875,00 -15 000
6500 Maskiner og utstyr -115 068,00 -17 511,00 -50 000
6700 Kontingentutgifter -1 860,00 0,00 0
6800 Kontorrekvisita -2 002,00 -4 031,00 -4 000
6802 Litteratur og tidsskrifter -14 175,00 -17 125,00 -20 000
6803 Småanskaffelser -1 096,00 -369,40 0
6804 Data/EDB-kostnader -3 842,62 -5 429,00 -6 000
6809 Diverse utgifter/kontingent -3 450,00 -4 420,00 -5 000
7301 Møter, tilstelninger -2 588,00 0,00 0
7401 Aksjonskostnader -62 414,92 -55 391,49 -60 000
7500 Utgifter kiosksalg -12 848,48 -12 719,09 -12 000
7701 Styremøter 0,00 -602,00 0
7703 Andre møter -2 642,50 0,00 0
7790 Eiendomsleie -36 769,81 -21 476,00 -20 000
 

Sum Driftskostnader

 

-277 930,99

 

-184 994,98

 

-206 300

 

DRIFTSRESULTAT

 

63 955,50

 

123 726,68

 

28 700

Finansposter
8040 Renteinntekter 455,03 375,24 0
8140 Renteutgifter og gebyrer -1 564,75 -2 847,18 0
 

Sum Finansposter

 

-1 109,72

 

-2 471,94

 

0

 

RESULTAT FØR SKATTER

 

62 845,78

 

121 254,74

 

28 700

Sum Skatter og årsdisp 0,00 0,00 0
 

ÅRSRESULTAT

 

62 845,78

 

121 254,74

 

28 700

 

 

Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *