Ukategorisert

Årsmøte!

I morgen er det tid for årsmøte, og her er kjøreplanen: Velkommen Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder Valg av referent Valg av to representanter til å underskrive…
Read More

Styreverv i klubben

Nå nærmer vi oss årsmøte, og flere av stillingene i styret skal byttes ut. Leder: Tilrettelegge, koordinere, styre aktiviteter, informasjonsansvarlig Nestleder: Stedfortreder for leder, planlegging, inntektsansvarlig Styremedlem: Planlegge aktiviteter/stevner (med…
Read More

ÅRSMØTE!

Dato: torsdag 26. februar Tid: 19:00 Sted: Rytterstua på Blixland Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av møteleder og referent Årsberetning Regnskap Budsjett Innkomne saker (frist 12.02.15) Valg (nytt…
Read More

Noen tips?

I 2015 fyller det Norske Rytterforbund 100 år. I denne sammenhengen vil de belyse sin og hestesportens historie her i landet. Har du noen tips om begivenheter, hendelser, steder eller personersom…
Read More