• Klubben betaler startavgift på lagkonkurranser
  • Klubben dekker halve kostnaden ved oppstalling for lagkonkurranser
  • Mulighet til å delta på klubbstevner og utvidete klubbstevner (kåring av klubbmester)
  • Treninger arrangeres av klubben
  • Delta på aktiviteter som klubben arrangerer, og noen ganger sponset deltakeravgift
  • Du får bladet Hestesport 8 ganger i året levert i posten