For å registrere deg i vår rideklubb trenger vi følgende opplysninger om deg:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Fødselsdato

Dette sendes til vår klubbmail: styret@tomterrideklubb.org. Du kan også ringe oss. Telefonnummer finner du på kontaktlisten under klubbinformasjon.

 

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM I TOMTER RIDEKLUBB!